ដេកលក់ពេលថ្ងៃម្តងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បេះដូងរបស់អ្នក

0
38

ដេកលក់ពេលថ្ងៃម្តងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បេះដូងរបស់អ្នក

នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិបេះដូងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមន្ទីរពេទ្យុមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lausanne ក្នុងប្រទេសស្វ៊ីសបានរៀបរាប់លម្អិតពីលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ពួកគេលើទំនាក់ទំនងរវាងការគេងញឹកញ៉ាប់ និងការគេងពេលថ្ងៃ និងហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមក្រៅបេះដូង (CVD) ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាខណៈពេលដែលការសិក្សាផ្សេងទៀតបានមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងការគេងមិនលក់ និងការសិក្សាពីសុខភាពបេះដូងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងពិចារណាពីភាពញឹកញាប់ និងរយៈពេលនៃការគេងរបស់យើងក្នុងរយះខ្លី ឬរយះពេលវែង។

ចំពោះការស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានតាមដានមនុស្សពេញវ័យជនជាតិស្វីសចំនួន ៣.៤៦២ នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី ៣៥ ឆ្នាំ និង ៧៥ ឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលជាង ៥ ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវបានចាប់ផ្តើម ៥៨ ភាគរយនៃអ្នកចូលរួមបាននិយាយថាពួកគេមិនបានគេងនៅសប្តាហ៍មុននោះទេខណៈដែល ១៩ ភាគរយបាននិយាយថាពួកគេបានដេកម្តងទៅពីរដង។ ប្រហែល ១២ ភាគរយបានយក ដេក៣ ទៅ ៥ដង ខណៈ ១១ ភាគរយទៀតយក ដេក៦ ទៅ ៧ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

នៅចុងបញ្ចប់ពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលគេងថ្ងៃម្តងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានការថយចុះហានិភ័យនៃការគាំងបេះដូង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬខ្សោយបេះដូងដល់ទៅ ៤៨ ភាគរយ៕

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here