ភ្ញៀវចម្រុះជាតិសាសន៍ជិត៤០០០នាក់ចូលមកទស្សនាកម្ពុជាតាមនាវាទេសចរណ៍ Genting Dream

0
16

ភ្ញៀវចម្រុះជាតិសាសន៍ជិត៤០០០នាក់ចូលមកទស្សនាកម្ពុជាតាមនាវាទេសចរណ៍ Genting Dream

ខេត្តព្រះសីហនុ- នាវាទេសចរណ៍ បរទេសខ្នាតធំមួយគ្រឿង ឈ្មោះ GENTING DREAM នាំភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ជិត 4 000នាក់ធ្វើទស្សនាប្រទេសកម្ពុជា ជាថ្មីម្តងទៀតកាល ពីម្សិលមិញថ្ងៃទី១០ កញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ តាមច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិ ក្រុងព្រះសីហនុ។

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here