ធ្វើបាបគ្នា អាងតែគ្នាស្លូត!! ចាប់គ្នាអោយជិះលើសេះបោលធ្លាក់កប់ភក់(មានវីដេអូ)

0
85

ធ្វើបាបគ្នា អាងតែគ្នាស្លូត!! ចាប់គ្នាអោយជិះលើសេះបោលធ្លាក់កប់ភក់(មានវីដេអូ)

តើអ្នកធ្លាប់ទេ នៅពីក្មេងចាស់ៗធ្វើបាបដោយវិធីផ្សេងៗ ហើយគាត់នាំគ្នាសើចលេងសប្បាយ?

ជាការពិតណាស់ អ្នកណាៗក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការធ្វើបាបលេងសើចពីចាស់ៗ ឬអ្នកដែលធំជាងយើងជាពិសេសអ្នកជិតខាងយើងតែម្តង។ អនុស្សារីយ៍នេះ ជឿថាគ្រប់ប្រាកដជាធ្លាប់ជួប ឬក៏នឹកហួសចិត្តនឹងពួកគាត់ដែលធ្វើបាបយើងដែរ ជួនកាលយំមិននិយាយរកពួកគាត់រាប់ថ្ងៃក៏មាន៕

មើលវីដេអូនេះហើយធ្វើអោយនឹកឃើញកាលនៅពីក្មេង៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here