ចំការម្ទេសជាប្រភពចំណូលដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស

0
58

ចំការម្ទេសជាប្រភពចំណូលដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស

បង់ក្លាដេស៖ពលករត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងធ្វើការនៅ “ភួយពណ៌ក្រហម” ដ៏ធំមួយនៅវាលម្រេចចំអិននៅអំឡុងរដូវប្រមូលផលនៅ Bogra ភាគខាងជើងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃចន្ទ។

យោងតាមនាយកដ្ឋានផ្នែកកសិកម្មបានឱ្យដឹងថាកសិករប្រហែល 50.000 នាក់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃអាងទន្លេ Jamuna បានដាំដុះលើដីចំការជាង 14.350 ហិកតានៃម្ទេសក្រហមក្នុងឆ្នាំនេះ។ ដោយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសការដាំដុះជាប្រភពចំណូលដ៏ធំបំផុតប្រជាពលរដ្ឋលើកោះ Jamuna River ហើយរស់នៅមានជីវភាពលំបាក ហើយត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here