ស៊ែរ! ហាមប្រើដាច់ខាតចំពោះក្មេងអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ព្រោះអាចស្លាប់បាន

0
4368

ស៊ែរ! ហាមប្រើដាច់ខាតចំពោះក្មេងអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ព្រោះអាចស្លាប់បាន

ថ្នាំគ្រាប់ដែលមានឈ្មោះថា Loperamide ជាឱសថសំរាប់ព្យាបាល​ជំងឺរាគ ដ៏ពូកែស័ក្តសទ្ធិដំផុត ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តដើម្បីបំបាត់ជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែវាប្រើភ្លាមបាត់រាគភ្លាម។ វាពិតជាថ្នាំពូកែមែន Colodium Loperamide នេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ដោយមានវេជ្ជបញ្ជាអោយបានត្រឹមត្រូវ។

អ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីផលវិបាករបស់ថ្នាំប្រភេទនេះ ជាពិសេសប្រើតាមកំរិតអោយបានត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសចំពោះក្មេង គឺហាមប្រេីចំពោះកេ្មងក្រោមអាយុពីរឆ្នាំសំរាប់សុីរូ ហាមចំពោះក្មេងក្រោមប្រាំមួយឆ្នាំសំរាប់ថ្នាំគ្រាប់ ឱសថនេះទៅបន្ថយការកន្រ្តាក់របស់ពោះវៀន ទប់ជាតិទឹកក្នុងពោះវៀននអាចធ្វេីអោយបាត់បង់ជាតិទឹក និងអេឡិចត្រូលីតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាមូលហេតុអាចធ្វេីអោយស្លាប់បាន។

បញ្ជាក់​: ហាមប្រើដាច់ខាត ចំពោះក្មេងក្រោម2ឆ្នាំ ចំពោះក្មេងអាយុ 2-6ឆ្នាំ គួរតែប្រើដោយមានវេជ្ជបញ្ជា៕

មិត្តគ្រូពេទ្យ

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here