ទន្លេមេគង្គខ្មែរនឹងរងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការទប់ធ្វើវាវីអគ្គីសនីរបស់ប្រទេសឡាវខ្សែទឹកខាងលើ

0
223

ទន្លេមេគង្គខ្មែរនឹងរងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការទប់ធ្វើវាវីអគ្គីសនីរបស់ប្រទេសឡាវខ្សែទឹកខាងលើ

យើងប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គរួមជាមួយឡាវ ហើយឡាវនៅខ្សែទឹកលើ បើឡាវនៅតែបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងទៀត ផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដល់កម្ពុជាយើងដូចជា៖
១: សត្វផ្សោតដែលជាសត្វតំណាង និងជាសត្វកម្ររបស់ប្រទេសយើងត្រូវងាប់ ដោយសារសម្លេងបន្ទុះថ្មបាទទន្លេដើម្បីចាក់គ្រិះសាងសង់ទំនប់
២: ទឹកទន្លេបានរាក់ដោយសារខាងឡាវបិទទឹកខាងលើ ដូច្នេះហើយយើងអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ទេ
៣: ការនេសាទរបស់ខ្មែរយើងមានការថយចុះ ពោលគឺអត់ត្រីតែម្ដង
៤: មិនអាចយកទឹកមកប្រើប្រាស់បានទេ ដោយសារទឹកមានសារធាតុគីមី
៥: ខ្មែរយើងនឹងបាត់ប្រាក់ចំណូលពីការទេសចរណ៍។
ផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់ដនសាហុងមកលើខ្មែរយើងមានច្រើនទៀត នេះគ្រាន់តែសង្ខេបខ្លីទេ។

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here