សូមកុំអូសរុំលង ជួយ shareផងម្អមស្រែជួយព្យាបាល

0
140

សូមកុំអូសរុំលង ជួយ shareផងម្អមស្រែជួយព្យាបាល

ម្អមស្រែជួយព្យាបាលរោគគ្រួសតំរងនោម លាងសារធាតុពុលក្នុងខ្លួន បញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ជួយបង្កើនទឹកដោះមាតា:*ជួយឃាត់ឈាមកុំឲ្យហូរសំរាប់មុខរបួសស្រាល*ផ្នែកប្រើប្រាស់: រុក្ខជាតិទាំងមូល(ទាំងស្លឹកទាំងដើម)*ការប្រើប្រាស់:. ហាលឲ្យស្ងួតទុកឆុងពិសារជំនួសតែ+អត្ថប្រយោជន៍៖1.លាងនូវសារធាតុពុលក្នុងខ្លួន រឺអាចកែរនូវអាការ: ស្រវឹងយ៉ាងល្អផងដែរ។2.ញ្ចុះសារធាតុខ្លាញ់ក្នុងសសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យស្ទះសសៃឈាម3.បញ្ចុះកំដៅ(បុករឺក្រឡុកម៉ាសុីនទឹកក្រឡុកយកទឹកពិសារ)4.កែខ្យល់ចាប់ ទល់លាមក បណ្តេញខ្យល់ក្នុងពោះវៀម5.បញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់6.ជួយដល់អ្នកដែលមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម។
***វិធីប្រើ***យកដើមស្រស់មកដាំទឹកពិសារ រឺហាលឲ្យស្ងួត ទុកដាំពិសារជំនួសតែ។ម្អមអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឃាត់ឈាម រឺ មុខរបួសកុំឲ្យហូរឈាម នឹង ជួយផ្សះមុខរបួសឲ្យឆាប់ផ្សះ(ដោយយកទៅបុក រឺ ទំពាឲ្យម៉ដ្ឋ រួចយកទៅបិតត្រង់កន្លែងរបួស។
ហាមប្រើ ចំពោះស្រ្តីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ។
កស្រង់ចេញពី The Memories

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here