កសាងអនុស្សារីយ៍5ឆ្នាំ ចុងក្រោយថ្ងៃខែឆ្នាំមិនត្រូវគ្នា ខាងស្រីយំស្ទើរធ្លាយទ្រូង

0
8295

កសាងអនុស្សារីយ៍5ឆ្នាំ ចុងក្រោយថ្ងៃខែឆ្នាំមិនត្រូវគ្នា ខាងស្រីយំស្ទើរធ្លាយទ្រូង

អានហើយសូមធ្វើការពិចារណា!ស្រលាញ់គ្នា5ឆ្នាំ ខាងប្រុសមើល ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ថាមិនត្រូវគ្នា(មិនអាចយកគ្នាបាន) ចុះ5ឆ្នាំកន្លងមក? ដែលយើងទាំងពីរបានរួមសុខរួមទុក្ខនិងគ្នា ហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយគ្នាបាន??? យោបល់របស់ខ្ញុំ ១០០%បុរសម្នាក់នោះជាព្រាននារី មានគំនិតបោកប្រាស់? មិនស្មោះនិងនាងឡើយ។ មនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នា មិនសំខាន់លើខែឆ្នាំនោះទេ? ហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសចូលចិត្តធ្វើអោយមនុស្សស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកម្លេះ?

Ly Kh បងកុំយំណាបងមនុស្សដែរល្អមានច្រើនណាស់ដែលនៅចាំបងបងត្រូវតែតសូរដើម្បីជីវិតរបស់បងនៅថ្ងៃអនាគត។កាត់ចិត្តទៅបងស្រី មនុស្សបែបនឹងកែមិនឡើងទេ គេធ្វើដាក់បងបានគេក៏អាចធ្វើដាក់នាក់ផ្សេងបាន។

pressnewstoday

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here